Woensdag 20 mei 2015 vond de ondertekening plaats van de statuten van de Stichting Beach Mission. Door vastlegging van de statuten bij notariële akte, is de oprichting van deze stichting een feit.